Understellsbehandling

Vi er godkjent av Norsk Antirustforening og Mercasol

Opptil 15 års garanti
Etter nøye inspeksjon, ved første behandling før bilen er 24 måneder. fra første registrering gis 3 års antirustgaranti.
Denne garantien fornyes ved behandling hvert 3. år, på bileiers initiativ, inntil 15 år på vare- og personbiler under 3500 kg totalvekt, og inntil 10 år på større biler.

Første behandling er komplett behandling med demontering av innerskjermer og deksler av plast. Bilen vaskes, tørkes, deretter sprayes i alle kanaler/hulrom og bunnen med et tynt penetrerende produkt. På toppen av dette sprayes et tykt produkt «vått i vått», slik at det blir en seig, slitesterk overflate. Demonterte deler monteres og biler vaskes utvendig etter en periode med tørking, og klargjøres for levering til kunde.
Videre behandling, etter 3 år vurderes av det enkelte verksted, etter kjørelengde, klimatiske forhold og behov. Minimumsbehandling er kanal/hulromsbehandling.

Her er oppskriften:

NAF_demontering

1. Demontering

Bilen heises opp. Innerskjermer og deksler av plast eller lyddempingsmatter av stoff blir demontert.

NAF_høyttrykksvask

2. Høyttrykksvasking

Grundig rengjøring i hjulhus og på understell med høytrykk, er en forutsetning for et godt resultat. Deretter kontroll av hele understellet. Løs PVC fjernes.

NAF_understelltørking

3. Tørking

Tørking skjer med varmluft. God tørk av bilen er svært viktig. Bilen må være helt tørr før antirustbehandlingen tar til.

NAF_hulromsbehandling

4. Hulromsbehandling

Etter nøye utarbeidede sprøyteskjemaer behandles alle kanaler, vanger, hulrom og hele bunnen med tyn, penetrerende produkt.

NAF_understellsbehandling

5. Understellsbehandling

Bunnplatens sveiser, plateskjøter, falser, samt hele understellet, blir sprøytet med et penetrerende og rusthindrende tynnstoff. Deretter sprøytes hjulhus og gulv, samt hele understellet med et slitesterkt tykkstoff, for å beskytte mot mekanisk slitasje.

NAF_sluttkontroll_ny

6. Sluttkontroll

Arbeidet kontrolleres og bilen rengjøres omhyggelig etter behandlingen. NB! Drypping fra dreneringshull kan forekomme.